Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

LP.                                Kryterium            Punktacja

1.

Średnia klasy:
3.0-3.09 10
3.1-3.19 20
3.2-3.29 30
3.3-3.39 40
3.4-3.49 50
3.5-3.59 60
3.6-3.69 70
3.7-3.79 80
3.8-3.89 90
3.9-3.99 100
Powyżej 4.0 150

2.

Średnia ucznia:
4.0-4.49 15/os
4.5-4.74 25
4.75-5.0 35
Powyżej 5.0 50

3.

Frekwencja 100% ucznia w semestrze 50/os

4.

Frekwencja do 40 godzin usprawiedliwionych 10/os

 

5.

 

Opinia nauczycieli uczących w klasie:

- przygotowanie uczniów do lekcji

- kultura osobista

- aktywność i zaangażowanie w trakcie lekcji

- wypełnianie obowiązków szkolnych

- dyscyplina i porządek w czasie lekcji

- zaangażowanie uczniów w życie klasy

Max. 120/klasa

6.

Opinia opiekunów organizacji szkolnych 0-10/os