Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

1SEM

LP.                                Kryterium            Punktacja

1.

Średnia klasy:
3.0-3.09 10
3.1-3.19 20
3.2-3.29 30
3.3-3.39 40
3.4-3.49 50
3.5-3.59 60
3.6-3.69 70
3.7-3.79 80
3.8-3.89 90
3.9-3.99 100
Powyżej 4.0 150

2.

Średnia ucznia:
4.0-4.49 15/os
4.5-4.74 25
4.75-5.0 35
Powyżej 5.0 50

3.

Frekwencja 100% ucznia w semestrze 50/os

4.

Frekwencja do 40 godzin usprawiedliwionych 10/os

 

5.

 

Opinia nauczycieli uczących w klasie:

- przygotowanie uczniów do lekcji

- kultura osobista

- aktywność i zaangażowanie w trakcie lekcji

- wypełnianie obowiązków szkolnych

- dyscyplina i porządek w czasie lekcji

- zaangażowanie uczniów w życie klasy

Max. 120/klasa

6.

Opinia opiekunów organizacji szkolnych 0-10/os

LP.

KLASA

Suma punktów

za I półrocze

( IX-XII)

Punkty dodatkowe za I półrocze

Suma punktów

za II półrocze

( I – VI)

Punkty dodatkowe

za II półrocze

Razem

Rok szkolny 2016/17

1. II t 667 215 772 205 1859
2. I L 624 190 830 190 1834
3 III t 401 210 601 315 1527
4 I t 438 95 703 185 1421
5 II o 653 100 520 145 1418
6 I o 530 180 515 140 1365
7 II i 478 50 508 160 1196
8 II L 426 195 388 175 1181
9 III L 281 125 515 235 1156
10 III o 256 110 568 110 1044
11 II J 361 80 428 165 1034
12 I g 500 130 301 100 1031
13 I w 411 65 414 75 965
14 III g 323 35 431 140 929
15 II g 239 105 214 210 768
16 II u 185 100 207 120 612
17 I h 240 30 198 10 478
18 II h 26 90 11 140 267
19 II w - - - - -
20 Ii 564 - - - 564
21 III i 318 - - - 318

 

Gratulujemy