Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

1.     Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.

2.     Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do 15 czerwca.

3.     Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się  z regulaminami biblioteki.

4.     Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

5.     Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie wypożyczonych książek.

6.     Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

7.     Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.

8.     Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki.

9.     Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę - o ile odkupienie książki nie jest możliwe powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

 

1.     W czytelni obowiązuje cisza.

2.     Do czytelni wchodzimy w miękkim obuwiu.

3.     Po wejściu do czytelni uczeń wpisuje się do księgi odwiedzin.

4.     Teczki należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

5.     W czytelni nie można jeść kanapek, słodyczy, owoców itp.

6.     Z książek i czasopism znajdujących się  w czytelni można korzystać tylko na miejscu.

7.     Wykorzystaną książkę lub czasopismo odkładamy w to samo miejsce.

8.     Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone książki i czasopisma.

9.     Z czytelni mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.

10.   Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki.

11.   Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

12.   Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.

13.   W czytelni nie  należy używać telefonów komórkowych.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W CZYTELNI

 
 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły  i nauczyciele.
 2. Stanowiska komputerowe służą do korzystania  z Internetu i do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba pracująca w ciszy i nie zakłócająca rytmu pracy biblioteki.
 5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi  60 minut.
 6. Istnieje możliwość rezerwowania stanowiska komputerowego na określony dzień i godzinę.
 7. Nauczyciel-bibliotekarz może udzielić pomocy przy obsłudze komputera i wyszukiwaniu informacji  w Internecie.
 8. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z chat-room i gier.
 9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie.
 10. Po zakończeniu pracy uczeń wpisuje się do zeszytu statystyk.
 11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 12. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania.