Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

            W dniu 7 listopada 2015 roku odbył się uroczysty jubileusz 50-lecia istnienia Zespołu Szkół  nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, szkoły w środowisku lokalnym znanej pod nazwą Budowlanka. Obchody jubileuszu przebiegały zgodnie z programem. Honorowy patronat nad uroczystością sprawował Starosta Powiatu Tomaszowskiego -  Jan Kowalczyk. Obchody jubileuszu połączone były ze zjazdem absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną w kościele pw. św. Józefa w Tomaszowie. Przybyłych gości przywitał dyrektor szkoły pan Ireneusz Romaszko. Eucharystii przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek, który również  wygłosił okolicznościowe kazanie. Biskup mówił o randze i znaczeniu wychowawców, nauczycieli w życiu młodego człowieka, o cechach osobowości pedagoga tak ważnych w pracy z młodzieżą, o znaczeniu nie tylko wiedzy, ale i duchowości w edukowaniu, kształtowaniu młodych ludzi oraz o konieczności dawania wzorów postępowania. Tylko nauczyciel, który w swoim życiu stosuje zasady i postępuje zgodnie z ideami będzie wiarygodny. Mszę koncelebrował absolwent szkoły ks. Wiesław Górniak, a  także ks. Jacek Zieliński i ks. Krzysztof Wawszczak, którzy w ostatnich  latach uczyli religii i kształtowali duchowość młodzieży Zespołu Szkół nr 3.  We mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe tomaszowskich szkół.  Po zakończonej Eucharystii Dyrektor Szkoły podziękował Biskupowi i wszystkim zgromadzonym. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do budynku szkoły, gdzie odbywała się rejestracja gości. Wszystkich witano symbolicznym poczęstunkiem przygotowanym przez młodzież pod opieką nauczycieli.

            O godzinie 14:00 rozpoczęła się część oficjalna. Po wejściu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu wszystkich zgromadzonych uroczyście przywitał dyrektor szkoły Ireneusz Romaszko. Na uroczystość przybyli m.in.

-        Ksiądz Biskup Marian Rojek,

-        Kierownik Delegatury Lubelskiego UW w Zamościu Przemysław Cieszkowski,

-        Kierownik Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu Jan Lelonek,

-        Ksiądz kanonik Grzegorz Chabros,

-        Ksiądz kanonik Józef Rzechuła,

-        Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk oraz v-ce starosta Jerzy Wereszczak,

-        Dyrektor Wydziału Oświaty Anna Pankiewicz,

-        Burmistrz Miasta Tomaszowa Wojciech Żukowski,

-        Byli dyrektorzy szkoły: Irena Strumidło i Alfred Wójcik,

-        Obecni dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i ośrodków wychowawczych: Waldemar Typek, Janusz Joniec, Janusz Frykowski, Agata Samek, Artur Bednarski, Jolanta Niedziedzka i Roman Kania,

-        oraz przedstawiciele różnych instytucji, związków zawodowych, policji.

Dyrektor szczególnie serdecznie przywitał przybyłych absolwentów, nauczycieli emerytów a także grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi,  przedstawicieli lokalnych mediów. Uroczystość prowadzili przedstawiciele społeczności uczniowskiej: Maciej Pędzik i Aneta Buczak.

            Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień. Historię Zespołu Szkół nr 3 ilustrowaną zdjęciami przedstawiły panie Małgorzata Bębnik i Maria Matysik. Prezentację multimedialną przygotował pan Marek Bednarczyk. Oddano hołd i należyty szacunek tym, którzy odeszli – nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom. Minutą ciszy uczczono ich pamięć. Następnie głos zabrał Biskup Marian Rojek, który m.in. odwołał się do biografii patrona szkoły Macieja Rataja podkreślając w jego życiu i działalności znaczenie takich cech jak: wytrwałość, skromność, poświęcenie i tego właśnie życzył  wszystkim nauczycielom, wychowawcom w dalszej pracy pedagogicznej. Prowadzący prosił o zabranie głosu Starostę Powiatu Tomaszowskiego pana Jana Kowalczyka. Starosta życząc dalszych sukcesów w pracy szkoły, wręczył na ręce dyrektora czek na kwotę 50 tys. złotych . Serdecznie dziękując dyrektor zapewnił, że pieniądze zostaną rozsądnie wydane. W dalszej części zabrał głos Burmistrz Miasta Tomaszowa – Wojciech Żukowski, który podkreślił  rolę i znaczenie Zespołu Szkół nr 3 w mieście, a także życzył w dalszym ciągu dobrej i owocnej pracy. Burmistrz wręczył reprodukcję najstarszej mapy miasta Tomaszowa.

W imieniu emerytowanych nauczycieli wypowiedział się pan Stanisław Czuryło. Wspominał pierwsze trudne lata działalności szkoły podkreślając jak bardzo przez te 50 lat szkoła się  rozwinęła dzięki poświęceniu i pracy wszystkich dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, kierowników gospodarstwa, internatu, pracowników, uczniów. Jedni mniej inni więcej, ale każdy swoją cegiełkę włożył do budowy tego pięknego gmachu.

            Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pan Roman Kania złożył życzenia i gratulacje w imieniu dyrektorów szkół Tomaszowa Lub.

            Absolwent szkoły  Marcin Krawczyk mile wspominał czasy nauki w szkole. Podkreślił, że wiedza i umiejętności tu zdobyte okazały się przydatne zarówno w karierze jak i w codziennym życiu. Życząc dalszej owocnej pracy nauczycielom i wychowawcom zaakcentował, że gdyby jeszcze raz dokonywał wyboru szkoły, jego decyzja byłaby taka sama.

Dalszą część uroczystości ubogacił występ młodzieży, która przedstawiła program poetycko-muzyczny.

             Ponadto wręczono gościom okolicznościowe upominki oraz podziękowano wszystkim sponsorom. W miłej i serdecznej atmosferze zakończono tę część obchodów jubileuszu.

Po części oficjalnej odbyły się spotkania absolwentów z nauczycielami, wychowawcami, koleżankami, kolegami oraz zwiedzanie szkoły. Z łezką w oku, ale też z uśmiechem wspominano „dawne, dobre czasy” oglądając wystawy fotograficzne oraz kroniki szkoły. Po wielu pozytywnych wrażeniach spotkano się na uroczystej kolacji w Restauracji „Avocado”. Przy energetyzującej muzyce wszyscy wykazali się talentami tanecznymi. Wspaniała zabawa na długo pozostanie w pamięci uczestników balu. Jeszcze raz ta wyjątkowa społeczność pokazała, że potrafi solidnie pracować i świetnie się bawić. Do zobaczenia na następnym jubileuszu.