Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie wniosku (podań) do wybranych szkół wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 maja 2021r.

do 21 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku (podań) o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopia).

od 25 czerwca 2021r.

do 14 lipca 2021r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków (podań) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę o przyjęcie do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 14 lipca 2021r.

4.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021r.

5.

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatowi do technikum lub branżowej szkoły I stopnia.

od 17 maja 2021r.

do 26 lipca 2021r.

6.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia  nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 23 lipca 2021r.

do 30 lipca 2021r.

 do godz. 15.00

7.

Publikacja list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.

2 sierpnia 2021r.

do godz.14.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej  kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

2 sierpnia 2021r.