Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

Niebawem będziecie musieli dokonać wyboru szkoły. Aby pomóc Wam, Waszym Rodzicom i Opiekunom w podjęciu decyzji, na tej stronie szkoły znajdziecie odpowiedź na pytanie:

„Dlaczego warto zostać uczniem Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim?”

Odpowiadamy krótko:

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, języków obcych, przedmiotów zawodowych.
 • Bedziesz miał mozliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą.
 • Pomożemy Ci w osiągnięciu bardzo dobrych, dobrych wyników z egzaminów maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zdobyciu certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku angielskim.
 • Po ukończeniu szkoły możesz: kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów, podjąć pracę w Polsce lub krajach Unii Europejskiej, otworzyć własną działalność gospodarczą.

 PONADTO ZAPEWNIAMY:

 • bezpieczną szkołę,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • bardzo dobrą bazę – nowoczesne sale lekcyjne, językowe, komputerowe, sala gimnastyczna oraz boisko,
 • centrum biblioteczne z dużą ilością woluminów i multimedialne ze stałym dostępem do internetu,
 • możliwość rozwijania swoich umiejętności na kółkach przedmiotowych, zajęciach sportowych,
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze i fakultatywne,
 • możliwość otrzymania stypendium za wyniki w nauce,
 • zakwaterowanie w szkolnym internacie,
 • korzystanie z posiłków na stołówce.

Możesz skorzystać ze specjalistycznej opieki:

 • psychologa,
 • stomatologa,
 • pielęgniarki

 Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych oferuje:

Technika zawodowe

Uczeń nabywa wiadomości ogólnokształcące pozwalające przystąpić do egzaminu maturalnego oraz zdobywa zawód.

 Kształcimy w zawodach:

Branżowa szkoła I stopnia

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji w poszczególnych klasach technikum

technik informatyk – j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

technik ekonomista - j. polski, matematyka, geografia, j. obcy

technik hotelarstwa- j. polski, j. obcy, geografia, informatyka

technik budownictwa - j. polski, matematyka, informatyka, fizyka

technik żywienia i usług gastronomicznych - j. polski, biologia, informatyka, chemia