Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

  1. Podanie należy wydrukować ze strony internetowej szkoły http://zs3tl.pl/rekrutacja/podanie  lub pobrać w punkcie rekrutacyjnym (uzupełnione i podpisane przez kandydata i rodzica/prawnego opiekuna złożyć w punkcie rekrutacyjnym szkoły).

  2. Skierowanie na badania lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu należy pobrać w punkcie rekrutacyjnym szkoły - uzupełnione przez lekarza medycyny pracy złożyć w punkcie rekrutacyjnym.

  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu (kopia lub oryginał) złożyć w punkcie rekrutacyjnym.

  4. Oryginały dokumentów - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu złożyć w momencie przyjęcia i potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły w punkcie rekrutacyjnym szkoły.

  5. Dwa zdjęcia (podpisane).