Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

TECHNIKUM

TECHNIK BUDOWNICTWA

     Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego.

TECHNIK HOTELARSTWA

      Absolwent naszej szkoły w tym zawodzie jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, a więc: zorganizowania pracy zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich.

 

TECHNIK INFORMATYK

     To zawód dla wszystkich którzy pasjonują się nowoczesnymi technologiami informacyjnych i komunikacyjnymi. Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymasz dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający zdobyte umiejętności.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

    Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich zakładach świadczących usługi gastronomiczne.

 

TECHNIK EKONOMISTA

    To kierunek dla myślących i przedsiębiorczych, tych, którzy chcą mądrze planować i realizować „ścieżkę własnej kariery” na rynku pracy Unii Europejskiej.