Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

Jak co roku w kwietniu w naszej szkole obchodzony jest Miesiąc Pamięci Narodowej. Jest to okazja do oddania hołdu wszystkim którzy, na przestrzeni dziejów naszego narodu pracowali, walczyli i ginęli abyśmy my mogli żyć w pokoju i wolności.

11 kwietnia 2016 członkowie Koła Bibliotecznego przygotowali apel z okazji miesiąca pamięci narodowej, który został wyemitowany przez radiowęzeł szkolny. Młodzież. przedstawiła okoliczności w jakich zrodziła się idea miesiąca pamięci narodowej. Uczniowie w swoim wystąpieniu starali się pokazać jak ważnym składnikiem pamięci narodowej jest przeszłość i jej pielęgnowanie. 

W bibliotece zorganizowano wystawę „O prostą pamięć wołam dziś do ciebie”, która, była okazją do przypomnienia znaczących wydarzeń w historii naszego narodu, a także oddania hołdu bohaterom i ofiarom tragedii, którzy zwyciężali i ginęli za wolność i niepodległość Polski.

 

Cmentarz Żołnierzy Polskich Poległych w Kampanii Wrześniowej 1939r.

1

Akcja Wysiedleńcza na Zamojszczyźnie

2

Zamość - Rotunda Muzeum Martyrologii

 

3

Muzeum Zagłady Żydów w Bełżcu

 4

  

 „Moja Ojczyzna” – Cyprian Kamil Norwid

Kto mi powiada, że moja ojczyzna:
Pola, zieloność, okopy,
Chaty i kwiaty, i sioła - niech wyzna,
Że - to jej stopy(…..)

(….)Ojczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę
Słońca słońc blasku.

Dziadowie moi nie znali też innej;
Ja nóg jej ręką tykałem;
Sandału rzemień nieraz na nich gminny
Ucałowałem.

Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna,
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało, i ta jego blizna
To ślad - lub - stopy.