orzel

Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

     Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:
> 30 kwietnia 2018r.
> 2 maja 2018r.
> 4 maja 2018r.
> 7 maja 2018r.
> 8 maja 2018r.
> 1 czerwca 2018r.
> 19 czerwca 2018r.

W dniach 4 maja 2018r. i 7-8 maja 2018r. w Branżowiej Szkole I stopnia i w Zasadniczej Szkole Zawodowej zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.