Beg_abc_Eng american indian consuming places in niagara comes You can always buy trendy clothes wholesale, if you buy from us on two or more items.casquette americaine pas cher Catalogue of women's fashion clothing will always help you to choose the best suited for you coat and female models windcheaters.polo ralph lauren femme blanc Fashionable women's fashion clothing big sizes, of course, will love the fair sex, which are the size above 50.t shirt gucci vintage Merrill Deal Seen As Template For Banks, Bond Insurers.ps1 joystick Lynch's renewed attempt Monday to unload beleaguered subprime securities at a steep discount could be the big splash into the pool that gets the party started for other banks in the same situation.does viagra give you a headache Even though Merrill's move could lead to renewed write downs of other banks follow its lead, investors reacted positively to the Merrill deal Some traders, distrustful after earlier declarations by banks that the worst was over, say it's too early to tell if the disposal of these assets will result in a turnaround for battered financial stocks.cheap kamagra supplier I pass on the Vans though.buy generic kamagra I bought some and they really aren that comfy and they kind of falling apart after maybe 40 50 wears.buy kamagra online ireland The ankle line on the new ones dips a bit lower (in what I judge to be a good way).bet365 contact I love the look of the Cloche, and the Russian styled hats.bovada live I think one can get away with wearing these two styles with a sporty outfit as well as a more chic dressier outfit.the best bet on sports I live wear it snows in the winter, so I love a great hat on a cold day.. After your initial shaping of the handle, shaft and adding the optional collar, you can now assemble them.Walking canes have been used since early man started to walk about and needed a tool to help him when injured or over trekking over uneven terrain. The cane is not only needed for the aide of assisting one to keep stable, but also has a history of being a fashion statement. A walking stick or cane has been used to assist the aristocratic elite from their high wheeled carriages, as the wheels where some 5 feet tall and were quite shakey when decending or ascending from them, especially when dressed in finery. There are tips on how to care for your clothes as well as ways to be fashionable on a budget. If you like this lens please rate it at the top. Any suggestions to improve it? Leave me a message at the bottom. In the world of the costumed crimefighter, the clothes really do make the man. Certain characters, like Superman or Batman, are created with such an iconic look that artists rarely feel the need to alter them throughout the years. And even when they do, they usually slight improvements..
 PSYCHOLOG SZKOLNY - ZSNR3
 
orzel

Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

Profesjonalna pomoc psychologiczna dla uczniów:

mgr Monika Semczuk - Sołek

 

  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
  • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Godziny dyżurów psychologa szkolnego:

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

wtorek

9.35 - 14.55

środa

13.15 - 14.55

czwartek

8.15 - 11.25

Gabinet psychologa szkolnego:I piętro, pokój 52, tel. 84 665 05 05 (wew. 32)

 

  „Czy psycholog to psychiatra?” – czyli kim jest ….
 Mimo, że mamy XXI wiek wielu ludzi nadal tkwi w przeświadczeniu, że „psycholog” i „psychiatra” to jest to samo. Czasami też wymienia się przy tym pedagoga i psychoterapeutę.

Kiedy jednak przyjrzymy się każdemu z tych zawodów osobno widać, że są inne i wbrew pozorom odrębne. Dlatego też spróbujmy spojrzeć na nie pod kątem ich specyfiki oraz różnic.

A więc:

 Psycholog psychologiem może zostać tylko i wyłącznie osoba, która ukończyła jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, w tym pomocy i wsparcia psychologicznego. Za wykonywanie zawodu psychologa uważa się także prowadzenie przez psychologa badań naukowych w dziedzinie psychologii lub działalność dydaktyczną w tym zakresie. Pomoc psychologiczna swoim zakresem obejmuje szeroki obszar działań ukierunkowanych na zapewnienie osobom potrzebującym pomocy w rozwiązywaniu doświadczanych kryzysów, określaniu zasobów i deficytów osób zainteresowanych poznaniem siebie, wspomaganie rozwoju psychicznego, osobistego, interpersonalnego. Zakres usług psychologicznych obejmuje zarówno działania doraźne, interwencyjne jak i promujące zachowania prozdrowotne.

Psychiatra - lekarz medycyny, który ukończył akademię medyczną i specjalizował się w psychiatrii.Jest lekarzem specjalistą przygotowanym do diagnozowania zaburzeń psychicznych i do psychofarmakoterapii, monitorowania działania leków oraz do współpracy z psychoterapeutą i psychologiem klinicznym. Każdy, kto korzysta z biologicznego leczenia zaburzeń psychicznych powinien w tym zakresie korzystać z opieki psychiatry a nie lekarza neurologa czy lekarza rodzinnego bądź innych specjalizacji.

 Psychoterapeuta- to wysoko wykwalifikowany specjalista, który po ukończeniu studiów magisterskich lub medycznych (np. psychologii, socjologii, teologii, pedagogice, matematyce, medycynie, itd.) przeszedł co najmniej 4-letnie szkolenie w określonej modalności terapeutycznej (podejściu) np. podejście integratywne, psychoanalityczne, psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, systemowe rodzinne, gestalt, NLP, lub inne. Szkolenie takie trwa minimum 1800 godzin i obejmuje: własną psychoterapię, praktykę pod superwizją, staż kliniczny i przedmioty specyficzne dla psychoterapii (takie jak diagnoza nozologiczna i psychoterapeutyczna, rozwój osobowości, społeczne i kulturowe uwarunkowania psychoterapii, psychopatologia, etyka psychoterapeuty, medyczne podstawy psychoterapii, metody interwencji psychoterapeutycznych itd).

 Pedagog - to osoba, która ukończyła studia w zakresie nauk humanistycznych/społecznych na kierunku pedagogika i potocznie zajmuje się wychowaniem, czyli zmianą postaw człowieka, w kierunku określonych celów wychowawczych. Nie dotyczy to tylko wychowania dzieci. Przygotowany może być również do prowadzenia działań reedukacyjnych, szkoleniowych, diagnozy pedagogicznej etc.Powszechnie utożsamia się pedagoga z nauczycielem. W szkołach funkcjonuje termin grono pedagogiczne odnoszący się do osób uczących, toteż słysząc, że ktoś jest pedagogiem przyrównuje się go z nauczycielem dzieci. Nic bardziej mylnego.

Pamiętajcie o tych różnicach. Nie bójcie się korzystać z pomocy, kiedy problem lub sytuacja, w jakiej się znaleźliście przerasta Wasze możliwości albo macie wrażenie, że nic już nie da się zrobić.