Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

Marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Naród, który traci pamięć przestaje być narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.Ważnym składnikiem pamięci narodowej jest przeszłość, losy wielu pokoleń składające się na narodową historię, będącą fundamentem naszej tożsamości. Dlatego też jej pielęgnowanie jest nie tylko naszym obowiązkiem ale wręcz koniecznością, warunkiem dalszego zbiorowego istnienia. Ponieważ jest ona tak ważna to w niektórych okolicznościach trzeba jej bronić, walczyć o nią lub też ją prostować czy odkłamywać. Tak bywało zazwyczaj w czasach niewoli: zaborów, okupacji czy totalitarnego zniewolenia, których Historia nie szczędziła Polakom. Są pewne momenty czy sytuacje, w których ta pamięć szczególnie domaga się naszej troski.

Poświęcony jej został już od wielu lat jeden z miesięcy - -------

----To kwiecień - Miesiąc Pamięci Narodowej.

U jego narodzin legła podjęta wkrótce po zakończeniu II wojny światowej decyzja uczczenia tysięcy więźniów hitlerowskich obozów wyzwolonych przez aliantów właśnie w kwietniu 1945r. W czasach PRL jeden dzień pamięci został rozciągnięty na cały miesiąc, w którym rokrocznie odbywały się różnego rodzaju imprezy i uroczystości, drukowano plakaty i książki, pokazywano filmy, porządkowano groby, urządzano spotkania z kombatantami mające na celu kształtowanie pożądanej z punktu widzenia ówczesnej władzy wersji pamięci. Główny nacisk kładziono tu, skądinąd słusznie, na aktywizowanie szkół i organizacji młodzieżowych. Przypominano takich a nie innych bohaterów, wydarzenia czy miejsca, które ugruntować miały oficjalną wersję najnowszej historii. Ta zaś służyć miała legitymizowaniu peerelowskich rządów. Całość zaś była programowana na najwyższym szczeblu i centralnie sterowana. Pamięć o tzw. nieprawomyślnych bohaterach zepchnięta była do prywatności, kultywowana w rodzinach lub niewielkich grupkach, korzystających niekiedy z kościelnego azylu. Wyłom w tym przyniosła „Solidarność”, której jednym z najważniejszych dokonań było przywracanie Polakom pamięci o własnej historii.

Dziś jest inaczej. Mamy wolny kraj, swobodę wypowiedzi, powstało wiele nowych służących jej instytucji jak np. Rada Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Instytut Pamięci Narodowej i wiele innych, ale czy rzeczywiście chcemy z nich korzystać dla kultywowania pamięci narodowej?

Aby zachęcić uczniów do podtrzymywania pamięci zarówno o chlubnych jaki i tragicznych wydarzeniach z naszej narodowej historii, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego przygotowała kalendarium kwietniowych wydarzeń historycznych, poczynając od powstania Państwa Polskiego aż do czasów nam współczesnych.

Oto najważniejsze daty:

1 kwietnia 1656r. – miały miejsce Śluby lwowskie Króla Jana Kazimierza. W czasie potopu szwedzkiego, przyrzeczenia królewskie miały poderwać do walki z najeźdźcami nie tylko szlachtę, ale i cały lud.

3 kwietnia 1940r. - odbyła się jedna z licznych egzekucji grup polskich oficerów w Katyniu na rozkaz najwyższych władzZwiązku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

4 kwietnia 1794 w bitwie pod Racławicami Zwycięstwo wojsk polskich przyspieszyło wybuch Powstania Kościuszkowskiego. Znaczący udział w bitwie wzięli chłopi, kosynierzy,  a Wojciech Bartosz z Rzędowic wsławił się odwagą, za którą został nobilitowany (jako Bartosz Głowacki)

5 kwietnia 1989 – Podpisano porozumienia Okrągłego Stołu

6 kwietnia – 1363 - Do papieża Urbana V do Awinionu udało się poselstwo polskie. Wśród wielu próśb króla Kazimierza złożono wniosek o założenie uniwersytetu w Krakowie.

8 kwietnia 1994 – Polska złożyła wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej

9 kwietnia 1241 – w bitwie z Tatarami pod Legnicą zginął Henryk II Pobożny książę śląski, krakowski i wielkopolski

10 kwietnia 2010 – miała miejsce Katastrofa Smoleńska. W katastrofie lotniczej zginął prof. Lech Kaczyński Prezydent RP wraz z 95 osobami udającymi się do Katynia

Również 10 kwietnia ale 1864r. – Rosjanie aresztowali gen. Romualda Traugutta Dyktatora Powstania Styczniowego

11 kwietnia 1945r. wyzwolony został obóz koncentracyjny Buchenwald. Obóz powstał w 1937r. Do momentu wyzwolenia przetrzymywanych było ok. 250  tys. osób, ponad 1/5 z nich zginęła.  

14 kwietnia 966 – odbył się Chrzest Polski, Od tygo wydarzenia kraj Piastów wszedł do rodziny chrześcijańskich krajów Europy. Mieszko I po przyjęciu chrztu stał się równy władcom europejskim. Mógł zawierać przyjaźnie i sojusze. Oddalił od Polski niebezpieczeństwo całkowitego uzależnienia bądź podbicia jej przez Niemcy lub inne państwa.W bieżącym roku obchodzimy 1050 rocznicę chrztu Polski

16 kwietnia 1919 – rozpoczęła się operacja przerzucania z Francji do Polski armii gen. Władysława Hallera

17 kwietnia 1794 – Wybuchło w Warszawie Powstanie Kościuszkowskie

18 kwietnia 1025 odbyła się Koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Przeszedł do historii jako doskonały wojownik. Bolesław Chrobry jest symbolem Polski silnej, z którą Europa musiała się liczyć.

19 kwietnia 1943 W getcie warszawskim wybucha powstanie ludności żydowskiej w obronie przed jego ostateczną likwidacją. Walkami dowodził Mordechaj Anielewicz.

21 kwietnia 1773 – Poseł nowogródzki Tadeusz Rejtan wygłosił pełne dramatyzmu przemówienie w Sejmie Rozbiorowym dotyczące sprzeciwu wobec pierwszego rozbioru Polski

Także 21 kwietnia ale w 1935r. – Prezydent drugiej RP prof. Ignacy Mościcki podpisał Konstytucję Kwietniową

24 kwietnia 1333 odbyła się Koronacja Kazimierza Wielkiego na Króla Polski

25 kwietnia 1920 – Polską ofensywą na Kijów rozpoczęła się wojna polsko – bolszewicka

26 kwietnia 1848 – Wybuchło Powstanie Krakowskie. Austriacy zajęli Kraków

27 kwietnia 1940 - Heinrich Himmler podjął decyzję o utworzeniu na przedmieściach Oświęcimia obozu koncentracyjnego Auschwitz.

28 kwietnia 1939 – Niemcy wypowiadają Polsce pakt o nieagresji. Żądają oddania Gdańska

29 kwietnia  1945r. - Amerykanie oswobodzili Obóz w Dachau był pierwszym obozem koncentracyjnym utworzonym przez niemieckich nazistów.Powstał 21 marca 1933z rozkazu Heinricha Himmlera, zbrodniarza wojennego, szefa SS i Gestapo Obóz stał się "wzorem" dla następnych miejsc, w których na masową skalę realizowano ludobójcze plany nazistów.” zasłynął” też z przeprowadzanych na jego terenie pseudomedycznych eksperymentów.

30 kwietnia 1945r. - Armia CzerwonaoswobodziłaObóz koncentracyjny dla kobiet w Ravensbruck w Meklemburgii. Przez obóz przeszło ponad 132 tysiące kobiet 27 narodowości, z których zginęło około 92 tysiące. Liczba Polek w obozie sięgała około 40 tysięcy-przeżyło zaledwie 8000 .

Natan TenenbaumMODLITWA O WSCHODZIE SŁOŃCA”

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy,
Przed mocą Twoją się ukorzę.
Ale chroń mnie Panie od pogardy,
Przed nienawiścią strzeż mnie Boże.
Wszak Tyś jest Niezmierzone Dobro
którego nie wyrażą słowa
Więc mnie od nienawiści obroń
i od pogardy mnie zachowaj.
Co postanowisz niech się ziści.
Niechaj się wola Twoja stanie
ale zbaw mnie, od nienawiści,
Ocal mnie od pogardy, Panie.


Znaczące wydarzenia w historii naszego narodu miały miejsce nie tylko w kwietniu ale również w różnych miesiącach latach i epokach. W tym krótkim apelu nie zdołaliśmy wspomnieć wszystkich bohaterów i ofiar tragedii narodowych dlatego też zapraszamy do obejrzenia wystawy poświęconej narodowej pamięci i korzystania z publikacji historycznych dostępnych w bibliotece. Ważne jest aby narodowa pamięć trwała w nas także w pozostałych miesiącach tego roku lat i następnych .


….Zostanie po mnie tu mój ród

I parę słów i parę snów

Miłości dreszcz i szczęścia głód

Z których się zrodzi pisarz znów.

Zostanie po mnie uścisk rąk

I uśmiech ten radości kwiat,

Wspomnienie zapomnianych mąk

I szary las i stary sad.

Zostanie po mnie stary dom,

Na którym wzrośnie piana drzew,

Cmentarny dół, kamienia złom

I nad mogiłą ptaków śpiew.

Zostanie po mnie ponad szczyt

Starych topoli – nieba błam,

Zostanie po mnie – słuchaj, cyt !

Dźwięk, który ja tu tylko znam.

Jarosław Iwaszkiewicz „Warkocz jesieni”

Piosenka na koniec z magnet. „Ja to mam szczęście”

Apel przygotowali uczniowie z kl Io, I g i IIg, pod opieką bibliotekarzy. Dziękujemy za uwagę.