orzel

Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

Podanie o przyjęcie do Internatu przy Zespole Szkół  Nr  3 w Tomaszowie Lubelskim

Regulamin Internatu  przy Zespole Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim

 

Opłaty z tytułu zakwaterowania w Internacie przy Zespole Szkół Nr 3 

Wychowankowie zobowiązani są do następujących opłat:
1. Dofinansowanie do zakwaterowania – 30 zł (wpłacane w każdym miesiącu).
2. Wyżywienie całodzienne – 7.50 zł
- śniadanie – 2 zł
- obiad – 3 zł 50 gr
- kolacja – 2 zł
3. Wychowankowie mają prawo skorzystać z odpisów za niewykorzystane bloczki żywieniowe , po wcześniejszym zgłoszeniu i złożeniu bloczków u Pani Marii Woś.
Odpisu za niewykorzystane bloczki żywieniowe dokonuje się w następnym miesiącu. Nie dokonuje się odpisu za bloczki w miesiącu czerwcu.