Beg_abc_Eng american indian consuming places in niagara comes You can always buy trendy clothes wholesale, if you buy from us on two or more items.casquette americaine pas cher Catalogue of women's fashion clothing will always help you to choose the best suited for you coat and female models windcheaters.polo ralph lauren femme blanc Fashionable women's fashion clothing big sizes, of course, will love the fair sex, which are the size above 50.t shirt gucci vintage Merrill Deal Seen As Template For Banks, Bond Insurers.ps1 joystick Lynch's renewed attempt Monday to unload beleaguered subprime securities at a steep discount could be the big splash into the pool that gets the party started for other banks in the same situation.does viagra give you a headache Even though Merrill's move could lead to renewed write downs of other banks follow its lead, investors reacted positively to the Merrill deal Some traders, distrustful after earlier declarations by banks that the worst was over, say it's too early to tell if the disposal of these assets will result in a turnaround for battered financial stocks.cheap kamagra supplier I pass on the Vans though.buy generic kamagra I bought some and they really aren that comfy and they kind of falling apart after maybe 40 50 wears.buy kamagra online ireland The ankle line on the new ones dips a bit lower (in what I judge to be a good way).bet365 contact I love the look of the Cloche, and the Russian styled hats.bovada live I think one can get away with wearing these two styles with a sporty outfit as well as a more chic dressier outfit.the best bet on sports I live wear it snows in the winter, so I love a great hat on a cold day.. After your initial shaping of the handle, shaft and adding the optional collar, you can now assemble them.Walking canes have been used since early man started to walk about and needed a tool to help him when injured or over trekking over uneven terrain. The cane is not only needed for the aide of assisting one to keep stable, but also has a history of being a fashion statement. A walking stick or cane has been used to assist the aristocratic elite from their high wheeled carriages, as the wheels where some 5 feet tall and were quite shakey when decending or ascending from them, especially when dressed in finery. There are tips on how to care for your clothes as well as ways to be fashionable on a budget. If you like this lens please rate it at the top. Any suggestions to improve it? Leave me a message at the bottom. In the world of the costumed crimefighter, the clothes really do make the man. Certain characters, like Superman or Batman, are created with such an iconic look that artists rarely feel the need to alter them throughout the years. And even when they do, they usually slight improvements..
 REGULAMINY - ZSNR3
 
orzel

Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

1.     Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.

2.     Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do 15 czerwca.

3.     Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się  z regulaminami biblioteki.

4.     Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

5.     Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie wypożyczonych książek.

6.     Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

7.     Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.

8.     Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki.

9.     Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę - o ile odkupienie książki nie jest możliwe powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

 

1.     W czytelni obowiązuje cisza.

2.     Do czytelni wchodzimy w miękkim obuwiu.

3.     Po wejściu do czytelni uczeń wpisuje się do księgi odwiedzin.

4.     Teczki należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

5.     W czytelni nie można jeść kanapek, słodyczy, owoców itp.

6.     Z książek i czasopism znajdujących się  w czytelni można korzystać tylko na miejscu.

7.     Wykorzystaną książkę lub czasopismo odkładamy w to samo miejsce.

8.     Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone książki i czasopisma.

9.     Z czytelni mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.

10.   Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki.

11.   Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

12.   Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.

13.   W czytelni nie  należy używać telefonów komórkowych.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W CZYTELNI

 
 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły  i nauczyciele.
 2. Stanowiska komputerowe służą do korzystania  z Internetu i do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba pracująca w ciszy i nie zakłócająca rytmu pracy biblioteki.
 5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi  60 minut.
 6. Istnieje możliwość rezerwowania stanowiska komputerowego na określony dzień i godzinę.
 7. Nauczyciel-bibliotekarz może udzielić pomocy przy obsłudze komputera i wyszukiwaniu informacji  w Internecie.
 8. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z chat-room i gier.
 9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie.
 10. Po zakończeniu pracy uczeń wpisuje się do zeszytu statystyk.
 11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 12. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania.