orzel

Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

     W ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim zakupiono 438 książek, na łączną kwotę 15 005,29 zł. Biblioteka wzbogaciła się o książki obyczajowe, przygodowe, kryminały, wojenne, fantastyczne, biografie piłkarzy, poradniki i inne.  Uczniowie wykazują duże zainteresowanie nowościami wydawniczymi i chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną.

     Już w pierwszych dniach września 2018 r. zorganizowany został w bibliotece szkolnej kącik „Nowości w bibliotece”, poświęcony zakupionym książkom. Przeprowadziliśmy również akcje promujące czytelnictwo w środowisku lokalnym, np. akcja skierowana dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i klas VIII szkół podstawowych naszego powiatu, a także naszych uczniów, przeprowadzona w trakcie trwania „Zawodowego Strzału w 10!”, podczas której członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki obdarowywali uczniów, oraz pracowników szkół goszczonych kolorowymi fiszkami zawierającymi cytaty pochodzące z nowości wydawniczych znajdujących się w bibliotece szkolnej. Młodzież miała możliwość realnego zapoznania się z księgozbiorem.

 

     Przygotowano wystawki i gazetki promujące czytelnictwo, również okolicznościowe np. z okazji Dnia Papieskiego, Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Wojna i Okupacja. Zorganizowano Konkursu Czytelnictwa. Uczniowie z naszej szkoły brali udział w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia”. Nie zabrakło również audycji poświęconej sylwetce J. Piłsudskiego w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prowadzono lekcje biblioteczne, rozmowy i pogadanki z uczniami na których promowano zakupioną literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej.

     W ostatnich dniach ogłoszony został konkurs na najciekawszą recenzję przeczytanej książki: „Przeczytałem – polecam”. Przygotowane przez uczniów, jak i nauczycieli recenzje książek będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.

     Zarówno młodzież jak i nauczyciele  korzystali z księgozbioru biblioteki szkolnej, przygotowując się do udziału w: konkursie literackim „Jeszcze Polska nie zginęła…”, grze terenowej „Nasza Niepodległa”, oraz projekcie „Potrawy wigilijne – tradycja, przepisy, znaczenie, degustacja”.

            Współpraca z biblioteką publiczną i pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim była kontynuowana i poszerzana. Prowadziliśmy konsultacje z pracownikami wymienionych bibliotek, również z pracownikami Biblioteki Publicznej w Krynicach w zakresie planowanych zakupów książkowych w naszej szkole. Podejmowaliśmy wspólne działania promujące czytelnictwo w środowisku lokalnym, np. przy organizacji „Uczty literackiej”. Odbyła się wycieczka naszych uczniów do Biblioteki Miejskiej w ramach „Europejskiego Dnia Seniora”. Istnieje możliwość korzystania z księgozbioru Biblioteki Miejskiej w naszej szkole na zasadach udostępniania uczniom lektur szkolnych. Staramy  się nawzajem wspierać i doskonalić własny warsztat pracy, np. poprzez wymianę doświadczeń, czy też udział w szkoleniach o tematyce „Frajda czytania” czy „Kreatywne metody pracy z tekstem” w ramach cyklu „Biblioteka miejsce dla człowieka, czyli jak wychowywać czytelnika”.

            Uczniowie mają możliwość wypożyczenia w naszej bibliotece książek w większej ilości przed wakacjami i feriami; biblioteka jest dla nich dostępna do połowy lipca.

     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zrealizowany zgodnie  z założeniami. Cele zostały osiągnięte. Realizacja programu przyczyniła się do znacznego wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej, a także wpłynęła na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów oraz częstotliwość korzystania z biblioteki. Program zintegrował różnorodne działania nauczycieli bibliotekarzy, oraz rady pedagogicznej w szczególności nauczycieli języka polskiego wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Wzbogacił także aspekty współpracy z innymi bibliotekami działającymi na naszym terenie. Szkoła aktywnie włączyła się w realizację NPRCZ i jest otwarta na udział w podobnych zadaniach w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły do korzystania z naszego księgozbioru.