Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy pierwszej jest ukończenie gimnazjum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, a także pozytywny wynik egzaminu gimnazjalnego.

Ponadto kandydaci do wyżej wymienionych szkół muszą dołączyć:

  1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy,
  2. uczniowie przyjęci do klas w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz ZSZ - kucharz zobowiązani są do wykonania badań (na nosicielstwo) w Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
    Z wynikami badań należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy w celu uzupełnienia książeczki zdrowia. Książeczkę należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31 sierpnia, aby znaleźć się na liście wpisanych do szkoły  w dniu 1 września. W przeciwnym razie uczeń nie zostanie umieszczony na liście.

Screenshot

bipp

rodo 1527252702

szkolapamieta2

100lat Niepodleglej 1 752x440

edziennik

dolacz do fb

TT

mont

zyw

hotel1

budow1

ekonoim

inf2

plakat 13 6

plakat 12 4

plakat 12 4 sezon 2 duży