Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE    

     Podstawowym celem kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowanie ucznia do wykonywania prac związanych z wykończeniem wnętrz (podłogowych, tynkarskich, okładzinowych, malarskich, tapeciarskich, murarskich, stolarskich, szklarskich).

Nauczysz się:

 • teoretycznie i praktycznie poznawać zasady sztuki w tym zawodzie,
 • posługiwać się rysunkami zawodowymi i dokumentacją budowlaną,
 • znajomości materiałoznawstwa w robotach wykończeniowych,
 • pracy w zespole i stosowania przepisów BHP w budownictwie.


W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikację:

 • Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Zatrudnienie:

 • w małych i średnich firmach budowlanych na stanowiskach posadzkarskich, tynkarskich, okładzinowych, malarsko-tapeciarskich, murarskich, stolarskich, szklarskich
 • w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych,
 • własna działalność gospodarcza.

Zapewniamy:

 • zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach
 • możliwość korzystania z nowoczesnego centrum dydaktycznego i multimedialnego
 • dostęp do bazy rekreacyjno – sportowej
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
 • wsparcie psychologa szkolnego
 • podstawową opiekę medyczną


Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymasz DYPLOM potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie: 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.


Możesz kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.