Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

KUCHARZ

Zawód o charakterze produkcyjnym obejmującym przygotowanie i sporządzanie produktów, wyrobów do spożycia.

 Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zasad żywienia człowieka, technologii gastronomicznej
 • przygotowania i wykonania wszelkiego rodzaju potraw i napojów
 • przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.
 • obsługi urządzeń kuchennych i gastronomicznych oraz innego sprzętu specjalistycznego.

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikację:

 • Sporządzanie potraw i napojów.


Typowe miejsca pracy :

 • podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej; restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady
 • gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, pensjonaty, domy wczasowe,
 • działy żywienia w szpitalach i sanatoriach,
 • stołówki - szkolne i internaty, prowadzone przez zakłady pracy,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych,
 • własna działalność gospodarcza.


Zapewniamy:

 • zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach
 • możliwość korzystania z nowoczesnego centrum dydaktycznego
 • dostęp do bazy rekreacyjno – sportowej
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
 • wsparcie psychologa szkolnego
 • podstawową opiekę medyczną.


Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymasz DYPLOM potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie: kucharz.

Możesz kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.