Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie  podań  do wybranych szkół wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 08 kwietnia 2019r.

do 15 maja 2019 r.

2.

Możliwość  dokonania zmian wyboru szkoły dla kandydatów,  którzy złożyli wniosek w terminie kwiecień/maj

od 17 czerwca 2019 r.

do 20 czerwca 2019 r.

3.

Uzupełnienie podań  o przyjęcie do  szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie  o wynikach egzaminu ósmoklasisty  (oryginał lub kopia).

od 21 - 25 czerwca

2019 r.

4.

Weryfikacja przez  komisję rekrutacyjną  podań i dokumentów  potwierdzających spełnione przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę o przyjęcie do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08 kwietnia 2019r.

do 03 lipca 2019 r. 

5.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych.

04 lipca 2019 r.

 godz. 1000

6.

Wydanie przez szkołę skierowań  na badania lekarskie kandydatowi  do technikum lub  Branżowej Szkoły I stopnia.

od 08 kwietnia 2019r.

do 5 lipca 2019 r.

8.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia  nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa   i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 8 lipca 2019 r.
 do godz. 1400

9.

Publikacja list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.

12 lipca 2019 r.

 godz.1200

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej  kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

15 lipca 2019 r.

bipp

rodo 1527252702

szkolapamieta2

100lat Niepodleglej 1 752x440

edziennik

dolacz do fb

TT

mont

zyw

hotel1

budow1

ekonoim

inf2

plakat 13 6

plakat 12 4

plakat 12 4 sezon 2 duży