Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie wniosku (podań) do wybranych szkół wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 czerwca 2020r.

do 10 lipca 2020r.

2.

Uzupełnienie wniosku (podań) o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopia).

od 31 lipca 2020r. 

do 4 sierpnia 2020r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków (podań) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę o przyjęcie do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 11 sierpnia 2020r.

4.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych.

12 sierpnia 2020r.

5.

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatowi do technikum lub branżowej szkoły I stopnia.

od 15 czerwca 2020r.

do 14 sierpnia 2020r.

6.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia  nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia 2020r.

do 18 sierpnia 2020r. 

do godz. 1500

7.

Publikacja list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.

19 sierpnia 2020r.

do godz.1400

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

19 sierpnia 2020r.