Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

     Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego.


Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta. Ze względu na dynamiczny rozwój branży budowlanej, absolwenci tego technikum nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy.

Zawód technika budownictwa poszukiwany jest zarówno w Polsce jak również w krajach Unii Europejskiej.

PLAN NAUCZANIA OBEJMUJE:

1. Przedmioty ogólnokształcące.

Obowiązują dwa przedmioty ujęte w programie kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, zgodnie z rozporządzeniem MEN. Proponujemy:

 • matematyka
 • fizyka

2. Przedmioty zawodowe:

 • technologia budownictwa
 • rysunek techniczny
 • konstrukcje budowlane
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie
 • instalacje budowlane
 • działalność gospodarcza w budownictwie
 • język obcy zawodowy
 • pracownia dokumentacji technicznej
 • pracownia konstrukcji budowlanych
 • zajęcia praktyczne z konstrukcji budowlanych
 • nadzór robót budowlanych
 • pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych,
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu matury – świadectwo maturalne, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom technika.