Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

TECHNIK INFORMATYK

     To zawód dla wszystkich którzy pasjonują się nowoczesnymi technologiami informacyjnych i komunikacyjnymi. Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymasz dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający zdobyte umiejętności.

Po ukończeniu nauki możesz pracować w :

 • zakładach pracy wykorzystujących technologie informacyjne,
 • firmach administrujących sieci komputerowe,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • punktach serwisowych,
 • sklepach komputerowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Plan nauczania obejmuje:

1. Przedmioty ogólnokształcące.

Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązują dwa przedmioty ujęte w programie kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

Proponujemy:

 • matematyka 
 • fizyka

2. Przedmioty zawodowe.

 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • System baz danych
 • Pracownia aplikacji internetowych
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

K1. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

K2. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu matury – świadectwo maturalne, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom technika.