Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

TECHNIK EKONOMISTA

    To kierunek dla myślących i przedsiębiorczych, tych, którzy chcą mądrze planować i realizować „ścieżkę własnej kariery” na rynku pracy Unii Europejskiej.

 

Wybierając ten kierunek nauczysz się jak:

 • zarobić pieniądze;
 • zorganizować własną firmę i skutecznie nią zarządzać;
 • stosować marketing i reklamę;
 • prowadzić dokumentację księgowo-finansową firmy;
 • sprawdzać czy działalność się opłaca;
 • redagować dokumenty, podania, pisma.

Plan nauczania obejmuje:

1. Przedmioty ogólnokształcące.

Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązują dwa przedmioty ujęte w programie kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

Proponujemy:

 • matematyka
 • geografia

2. Przedmioty zawodowe:

 • zasady rachunkowości
 • technika biurowa
 • statystyka
 • podstawy ekonomii
 • rachunkowości przedsiębiorstw
 • elementy prawa
 • kultura zawodu
 • język obcy zawodowy
 • przedmiot specjalizacyjny

Uczniowie uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu obsługi ekonomicznych programów komputerowych, wykorzystania Internetu w zdobywaniu informacji, prowadzenia uproszczonych form rachunkowości przedsiębiorstw.

Dlaczego warto być uczniem Technikum Ekonomicznego:

 • bo umożliwia start w świecie biznesu,
 • bo dzięki technikum nie boisz się założyć własnej firmy,
 • bo efektywnie i profesjonalnie znajdziesz wymarzoną pracę,
 • bo dłuższy tok nauki przygotuje Cię lepiej do matury,
 • bo masz łatwiejszy start na studia ekonomiczne i inne,
 • bo możesz dodatkowo uczestniczyć w projektach i zajęciach pozalekcyjnych,
 • bo wykształcenie ekonomiczne jest obecnie bardzo poszukiwane na rynku pracy,
 • bo możliwość poznania ciekawych ludzi z całego świata

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent Technikum Ekonomicznego:

 • we wszystkich podmiotach gospodarczych,
 • w komórkach organizacyjnych podmiotów gospodarczych,
 • w instytucjach finansowo- księgowych,
 • w bankach,
 • w urzędach skarbowych,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w biurach maklerskich,

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
 • Prowadzenie rachunkowości

TECHNIK EKONOMISTA to kierunek dla myślących i przedsiębiorczych, tych, którzy chcą mądrze planować i realizować „ścieżkę własnej kariery” na rynku pracy Unii Europejskiej. Wybierając ten kierunek nauczysz się jak:

 • zarobić pieniądze;
 • zorganizować własną firmę i skutecznie nią zarządzać;
 • stosować marketing i reklamę;
 • prowadzić dokumentację księgowo-finansową firmy;
 • sprawdzać czy działalność się opłaca;
 • redagować dokumenty, podania, pisma.

Po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu matury – świadectwo maturalne, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom technika.

Jako technik ekonomista możesz pracować w prywatnej firmie, banku, urzędzie oraz prowadzić własną firmę o dowolnym profilu działalności.

Dalsze kształcenie:

 • w szkołach policealnych,
 • w ramach studiów ekonomicznych,
 • licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych lub realizować własną ścieżkę kariery zawodowej w wybranej przez siebie specjalności.