Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

TECHNIK HOTELARSTWA

      Absolwent naszej szkoły w tym zawodzie jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, a więc: zorganizowania pracy zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich.

 

Zajęcia są realizowane na bazie nowoczesnych pracowni przedmiotowych :

 • pracowni języków obcych,
 • pracowni informatycznej,
 • pracowni ekonomicznej,
 • pracowni gastronomicznej.

Plan nauczania obejmuje:
1. Przedmioty ogólnokształcące.

Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązują dwa przedmioty ujęte w programie kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

 Proponujemy:

 • geografia
 • język angielski

2. Przedmioty zawodowe:

 • obsługa konsumenta
 • zasady żywienia i technologia gastronomiczna
 • organizacja i technika pracy w hotelarskie
 • usługi turystyczne
 • podstawy rachunkowości i finansów
 • podstawy ekonomiczne i prawne
 • marketing w hotelarstwie
 • język obcy zawodowy
 • podstawy przedsiębiorczości

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • Planowanie i realizacja usług w recepcji,
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Naszym uczniom zapewniamy:

 • wysoką jakość kształcenia, umożliwiając kontynuacje nauki na wyższych uczelniach,
 • praktykę zawodową w renomowanych przedsiębiorstwach
 • zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach
 • możliwość korzystania z nowoczesnego centrum dydaktycznego,
 • dostęp do bazy rekreacyjno - sportowej
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
 • wsparcie psychologa szkolnego
 • podstawową opiekę medyczną
 • udział w wymianę międzynarodowej ze szkołami partnerskimi

   Po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu matury – świadectwo maturalne, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom technika.
Dyplom technika hotelarstwa daje Ci kwalifikacje do pracy w hotelach, pensjonatach, gościńcach, zajazdach, motelach, schroniskach, gospodarstwach agroturystycznych, wykonywania pracy recepcjonisty, pokojowej, kelnera, barmana, do pracy w kuchni i innych prac hotelowych, do pracy w firmach świadczących usługi związane z obsługą imprez zbiorowych oraz własnej firmie świadczącej usługi hotelarskie i turystyczne.