Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

    Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich zakładach świadczących usługi gastronomiczne.

 

 

Typowymi miejscami pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze, takie jak: restauracje, snack-bary, kawiarnie, bary i podobne zakłady.

Zajęcia są realizowane na bazie nowoczesnych pracowni przedmiotowych :

 • pracowni języków obcych,
 • pracowni informatycznej,
 • pracowni ekonomicznej,
 • pracowni gastronomicznej.

PLAN NAUCZANIA OBEJMUJE:

1. Przedmioty ogólnokształcące.
Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązują dwa przedmioty ujęte w programie kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.
Proponujemy:

 • biologia
 • informatyka

2. Przedmioty zawodowe.

 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Zasady żywienia
 • Usługi gastronomiczne
 • Język obcy w gastronomii
 • Procesy technologiczne w gastronomii
 • Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • Sporządzanie potraw i napojów,
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Po ukończeniu szkoły absolwent będzie potrafił:

 • projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych,
 • stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej.


Po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu matury – świadectwo maturalne, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom technika.