Tablica koło Obszar roboczy 1

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podanie o przyjęcie do Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim na rok szkolny 2020/2021 oraz deklarację kontynuowania zamieszkania w ww. placówce należy składać listownie na adres szkoły.

  1. Dotychczasowi mieszkańcy Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim w terminie od 22 maja 2020r. do 22 czerwca 2020r.składają deklarację kontynuacji zamieszkanialistownie na adres:

Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim

ul. gen. J. Hallera 5, 22 – 600 Tomaszów Lubelski

z dopiskiem: INTERNAT  DEKLARACJA

 

 UWAGA !

Uczniowie, którzy mieszkali w roku szkolnym 2019/2020 w internacie ale w trakcie zrezygnowali z mieszkania muszą ponownie złożyć podanie o przyjęcie do internatu i podlegają pełnej procedurze rekrutacyjnej.

  1. Kandydaci do zamieszkania w Internacie przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim w terminie od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r.składają:
  • podanie o przyjęcie do internatu,
  • oświadczenie rodziców/opiekunów

listownie na adres:

Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim

ul. gen. J. Hallera 5, 22 – 600 Tomaszów Lubelski

z dopiskiem: INTERNAT  REKRUTACJA

lub osobiście po zniesieniu ograniczeń stanu epidemii.

  1. Regulamin rekrutacji do Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim, terminy postepowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły – zakładka Internat.
  2. Druki dokumentów: Deklaracja kontynuacji zamieszkania w internacie, Podanie o przyjęcie do internatu, Oświadczenie rodziców/opiekunów do pobrania ze strony internetowej szkoły – zakładka Internat lub osobiście w internacie lub sekretariacie szkoły po zniesieniu ograniczeń stanu epidemii.

ZAPRASZAMY!